ВСС откри процедура за подбор на 6 европейски делегирани прокурори

България
16.06.2021 | 17:44 ч.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за подбор на шест европейски делегирани прокурори от Република България.

В 30-дневен срок от публикуване на обявлението на официалната интернет страница на Висшия съдебен съвет, кандидатите могат да подадат в деловодството на Висшия съдебен съвет, лично или чрез упълномощено лице, по пощата или по електронен път на електронен адрес – vss@vss.justice.bg, подписано с квалифициран електронен подпис на заявителя, заявление за участие в процедурата за подбор в свободен текст.

Процедурата ще се проведе на три етапа: допускане по документи на кандидатите, изслушване на допуснатите кандидати и обявяване на кандитатите. С допълнително решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, ще се обявят датата, мястото и началния час на изслушване.

Допустимостта на кандидатите се извършва от Комисия, която извършва проверка на постъпилите заявления и допуска до следващия етап на процедурата кандидатите, представили всички изискуеми документи и отговарящи на изискванията, като чрез жребий за състав на Комисията са избрани: Светлана Бошнакова, Георги Кузманов и Стефан Петров, който е и председател.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.