Сметната палата: България е сред страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света

COVID-19
22.02.2024 | 16:06 ч.

България е сред страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. Това констатира доклад на Сметната палата за реакцията на страната ни по време на пандемията.

От там посочват, че за лошия резултат спомага липсата на ефективна ваксинационна кампания - независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на ваксиниране и едва около 30 процента ваксинално покритие.

Одитът на Сметната палата взима предвид периода от 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2021 г. В него се предоставя информация както за предприетите мерки, така и за отражението на пандемията върху здравноосигурителната система и социално-икономическия живот у нас.

В документа се отбелязва, че в началото на пандемията, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на извънредна смъртност в страната в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. обаче се наблюдава обратната тенденция - средната извънредна смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС. По-голямата част от държавите - членки на ЕС, отчитат значително намаляване на извънредната смъртност през 2021 г., с изключение на България (от 14, 2 на сто на 38 на сто), Словакия ( от 10,5 на сто на 35,7 на сто), Естония (от 2,3 на сто на 19,4 на сто) и Латвия (от 1,5 на сто на 21,7 на сто). Всички други държави от ЕС, които отчитат съществено намаляване на годишна извънредна смъртност през 2021 г., имат бързо нарастване на броя на ваксинираните лица и  високо ниво на ваксинално покритие.

Анализът установява, че от осигурения финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г. изразходваните средства за подкрепа на персонала, ангажиран с предотвратяване разпространението на COVID-19, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини.

Отчетените от МЗ разходи за предотвратяване на разпространението и лечението на COVID-19 са общо около 1,4 млрд. лева, като приблизително 50% от средствата са разходвани за подкрепа на персонала.

За ваксини са дадени над 238 млн. лева, а за лекарствени продукти – близо 167 млн. лева. Извършените разходи по Националния план за ваксиниране са 850 хил. лева. От държавния бюджет са осигурени 80% от средствата за извършените плащания по плана, а останалите 20% са средства от Европейския съюз.

Сметната палата посочва, че установяването на случаите на COVID-19 се извършва в определените от МЗ клинични лаборатории, които постепенно нарастват от три в началото на пандемията до 97 към края на 2020 г. и 123 към края на 2021 г. Неравномерното териториално разположение на определените лаборатории в лечебни и здравни заведения обаче затруднява бързия и лесен достъп на значителна част от населението в малките населени места и три областни града, отчита се в доклада

За периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г. за установяване на COVID-19 са направени общо 7 459 348 теста, от които 747 108 са положителни и потвърдени случаи, като броят на потвърдените случаи през 2021 е 2,5 пъти по-голям от този през 2020 г.

Сметната палата отбелязва, че заплатените средства през 2020 г. и 2021 г. от НЗОК за лечението на хоспитализирани пациенти с COVID-19 по клиничните пътеки са близо 320 млн. лв., а по клиничните процедури - 206 млн. лв. За същия период заплатените средства от НЗОК за работа при неблагоприятни условия са над 1 млрд. лв. Над 756 млн. лв. са заплатени на изпълнителите на болнична медицинска помощ.

От Спешна помощ са обслужени 670 244 спациенти, или 90% от потвърдените случаи. Обслужените пациенти в дома са 463 841 (70%).

От общопрактикуващите лекари са обслужени 634 627 пациенти с COVID-19, (85% от всички потвърдени случаи). Извършени са 581 707 първични прегледи и 231 496 вторични.

Между 2020 г. и 2021 г. в лечебните заведения са приети 211 760 пациенти, или 28% от общо потвърдените случаи. В интензивно отделение са настанени 17 783 пациенти, или 8,4% от хоспитализираните, лекувани в условията на липсващ утвърден медицински стандарт в България "Анестезиология и интензивно лечение". През 2021 г. броят на хоспитализираните нараства близо три пъти в сравнение с 2020 г. Най-голям е броят на приетите в болница в областите София-град, Пловдив, Варна и Благоевград. Най-много пациенти постъпват в интензивно отделение в София град (4 309), Русе (1 308) и Пловдив (1 253).

Освен ефектите върху функционирането на здравната система, живота и здравето на хората, COVID-19 има значителен социално-икономически ефект. Високата заболеваемост през 2021 г. води до двойно увеличаване на издадените болнични листове с диагноза COVID-19, в сравнение с издадените през 2020 г. - от около 204 хиляди броя на близо 423 хил. броя.

През 2020 г. общата изплатена сума за обезщетения за временна неработоспособност  поради COVID-19 е в размер на над 68 млн. лв. През 2021 г., поради значително повишената заболеваемост, тя се увеличава почти двойно и възлиза на близо 140 млн. лв. Изплатените средства натоварват бюджета на Държавното обществено осигуряване, а значителният брой дни, които лицата прекарват в отпуск поради временна нетрудоспособност вследствие на COVID-19, води до неблагоприятни ефекти върху икономическия, социалния и културен живот в страната.

От Сметната палата са отправили и 11 препоръки до министъра на здравеопазването.


Коментирай

Боже, ма някой вярва ли на тези "умници"!
27.03.2024 | 19:24 ч.
Щото другаде друго се говори! Или дайте да "страхуваме" хората па белким някой умопомрачен вземе, че се "набоцка"! А дали останаха такива или всите се споминаха? "В това е въпросът", както е казал др. Хамлет! Анадънму?
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.