Ще си носим ли кутии в магазина и ресторанта за храна за вкъщи? Времето наближава

Общество
21.03.2023 | 15:07 ч.

Не е далеч времето, когато ще носим в ресторанта и магазина собствени съдове и кутии, за да си вземем храна за вкъщи. Към това е устремена вече Европейската комисия в дългосрочната си борба с пластмасата.

20% от студените и топлите напитки, предлагани в търговските обекти, трябва да се продават от контейнер за многократна употреба или да се сипват в собствени чаши на потребителите. До 2040 г. тази цел рязко се вдига на 80%.

Търговците на дребно на бира ще трябва да продават 10% от стоките си в контейнери за многократно пълнене до 2030 г. и 20% до 2040 година, пише "24 часа".

За готовите ястия за вкъщи от ресторанти целите ще бъдат съответно 10 и 40%. Забранява се предоставянето безплатно на опаковки. аква е ситуацията в България - в интервю със зам.-министъра на околната среда Ренета Колева по-долу.) 

Това е записано в готвен нов европейски регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, който в момента се обсъжда. Въвежда се стандартизация на опаковките за многократна употреба - например

всички бутилки, които могат да се пълнят повторно, ще са с еднакъв дизайн

А специален етикет ще указва, че са подходящи.

Транспортът също е включен в тези цели за повторна употреба. Става дума за палети, пластмасови каси, кутии и др. За тях се иска 30% да са за многократна употреба до 2030 г., а до 2024 г. - 90%. За опаковките при електронна търговия има доста по-меки изисквания - 10 и 50%.

Увеличава се и списъкът със забранени пластмасови продукти за еднократна употреба. Досега той включваше прибори, чинийки, чаши, сламки, бъркалки, клечки за уши, дръжки за балони, кутии за храна от стиропор, както и всички продукти от оксоразградима пластмаса. Сега към тях ще се добавят и опаковки за плодове и зеленчуци, опаковки за еднократна употреба в ресторанти и кафенета, когато потребителите се хранят там, както и миниатюрните опаковки за шампоани в хотелите.

Тънките пластмасови торбички пък трябва да се ограничат до 40 бройки на човек на година още до края на 2025 г. 

Главната цел на ЕК е до 2030 г. всички опаковки в съюза да са рециклируеми. Според изчисленията на комисията това ще намали емисиите на парникови газове от опаковки до 43 млн. тона в сравнение с 66 млн. тона. 1,1 млн. кубика вода ще бъдат спестени, а разходите за екологични щети ще бъдат намалени с 6,4 млрд. евро.

За да се улесни рециклирането за потребителите, едни и същи символи ще бъдат поставени на опаковката и на контейнера, в който трябва да бъде изхвърлена

Ще се предоставя и информация дали отпадъкът може да се компостира в домашни условия, или да се върне в депозитна система.

До 1 януари 2029 г. всички държави членки трябва да въведат такива системи поне за пластмасови и стъклени бутилки и метални съдове за напитки до 3 литра.

Новият регламент се опитва да внесе яснота и относно биобазираните и биоразградимите продукти, тъй като в момента потребителите биват заблуждавани, че те са екологични. Ако се изхвърлят директно в природата, те също ще я замърсят заради наличието на микропластмаса в тях. Затова производителите трябва да избягват общи наименования като “биопластмаси” и “биологично базирани”. 

Така продукти на биологична основа ще могат да са само такива с устойчиво добита биомаса, с приоритет върху органичните отпадъци и остатъци. Трябва да бъде посочен точният дял на пластмаса на биологична основа. За биоразградимите продукти пък трябва да е ясно за колко време се разграждат и в каква среда.

Като компостируеми трябва да бъдат обозначени само продукти, които се третират индустриално. Индустриално компостираните опаковки ще бъдат разрешени само за пакетчета чай, филтърни капсули и подложки за кафе, стикери за плодове и зеленчуци и много леки найлонови торбички. 

В България производителите на опаковки започват да се преориентират от пластмаса към хартия, но бавно. За година употребата на хартия като базисен материал се е увеличила с 20-30% и достига до 100 тона на месец. 

Това разказва Цанко Комаров, директор на “Полиграфснаб” - производител на хартия. По думите му най-бързо навлизат и най-много се поръчват хартиени пликове за тестени изделия, както и кутии за храна и чаши за кафе и напитки. Търсене има и за бързоразградими покривки или подложки за хранене. Все още обаче производството у нас е слабо, а вместо това масово се внася от Турция и Китай. Според Комаров, макар и вече да са забранени, опаковките от стиропор все още са масови, защото липсва контрол.

Същото важи и за останалите пластмасови продукти за еднократна употреба - макар в България те вече да не се произвеждат и количествата да са се изчерпали, на пазара все още се предлагат вносни, посочва Цветанка Тодорова от браншовата организация “Полимери”. 

 

Там обаче са притеснени от готвените нови изисквания в еврорегламента, защото сроковете за част от тях били неизпълними. Например новите правила за производителите, дистрибуторите и икономическите оператори до 2030 г., които изискват цялостно преструктуриране на индустрията и веригите на доставка.

Преминаването от рециклируеми опаковки за еднократна употреба към системи за многократна употреба е свързано със значителни разходи  и инвестиции. Това щяло да засегне най-вече малки и средни предприятия, въпреки че някои от тях са изключени от регламента. Според проучване, проведено от PwC, изпълнението на целта за 20% PET бутилки за многократно пълнене в ЕС би струвало 19 млрд. евро, докато оценката на комисията се отнася само до капиталови и оперативни разходи от 1,48 милиарда евро за схеми за повторна употреба.

Нямало и яснота какво представлява системата за повторно пълнене, нито за висококачествено рециклиране, което да гарантира, че тези материали се използват приоритетно за опаковките за храни, както е предвидено. 

 

Ренета Колева, зам.-министър на околната среда и водите: От 2024 г. ще има по-висока такса за тези, които изхвърлят повече

 

- От началото на годината пластмасовите кутии и чаши се заплащат от потребителите. Кога ще се въведе и разширена отговорност за производителите на тези продукти? 

- Продуктовата такса е въведена от 1 януари с наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Таксата обаче ще е дължима от началото на 2024 г.

В рамките на тази година предстои проучване, на базата на което ще се определи конкретният размер. Всички лица, които пускат на пазара пластмасови продукти за еднократна употреба, както и опаковани стоки, са длъжни да подадат заявление за вписване в публичен регистър. Сумата, която плащат потребителите за пластмасовата опаковка, цели да се намали употребата им. Има маркировки върху определени пластмасови продукти, за да имат потребителите информация какво се съдържа в тях и какво е въздействието от изхвърлянето им на места, които не са предназначени за тази цел. 

- Правени ли са проверки дали тези изисквания се спазват?

- Регионалните инспекции по околната среда започват проверки. От 1 януари 2023 г. бизнес операторите, които използват пластмасови продукти за еднократна употреба за храни и напитки, са длъжни да осигуряват алтернативни варианти. Те трябва да поставят на видно място табела с информация за цена на опаковката, за вредното въздействие на пластмасата върху околната среда и за необходимостта от трайното намаляване на използването на пластмасови продукти за еднократна употреба.

Имахме и срещи с някои от търговските вериги и те споделят, че отделното заплащане се спазва, но за тях е предизвикателство да се осигури алтернатива. Потребителите вече масово решават, че след като ще заплащат допълнително, не желаят пластмасови опаковки, а искат алтернативи.

Вярвам, че с прилагането на наредбата ще мотивираме все повече хора към отговорно отношение към околната среда и ще предпочитаме алтернативата, защото тя е по-щадяща.

- Какви санкции има при нарушения?

- Към настоящия момент няма санкции. Но има сформирана работна група, която подготвя изменения на Закона за управление на отпадъците, където да бъдат разписани. Техният размер ще съответства на вече въведени санкции за други нарушения.

- Ще бъдат ли позволени продукти от органично рециклиращи се материали?

- Наредбата не включва забрана за използването на органично рециклиращи се материали при производството на продукти, алтернативни на пластмасовите. В края на миналата година ЕК публикува за обсъждане проект на регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Целта е 2030 г. всички опаковки да се използват многократно или да се рециклират.

- Как ще се насърчава многократното използване?

- Търсят се възможности за прилагане на европейските модели, при които потребителите да носят от вкъщи кутии за храна, както и да се насърчи употребата на съдове, които да се въртят като оборотни в мрежата. Предстоят ни срещи с колегите от БАБХ, Министерството на земеделието и Министерството на здравеопазването, на които да обсъдим възможностите.

- Кога се очаква да започне въвеждането  на депозитната система за опаковки?

- В този европейски регламент са заложени минимални изисквания за нея, като срокът за въвеждането е 1 януари 2029 г. Искахме да се съобразим с тях и вече имаме готовност да обявим поръчка за проучване на европейски опит на депозитни системи. Очакваме до края на май да бъдат разработени 3 варианта, които също ще бъдат пуснати на обществено обсъждане. Амбицията ни е до началото на следващата година да се стартира с въвеждането на депозитна системата, което може да отнеме от 1 до 2 години.  Идеята е чрез нея да се надгради съществуващата система за разделно събиране на опаковки.

- Ще се промени ли събирането на битовите отпадъци на принципа да се плаща повече, ако се изхвърля повече? 

- МОСВ винаги е поддържало позиция за възможно най-скорошно въвеждане на такса, която да се изчислява на база генерирани количества отпадъци, тъй като е доказано в световната практика, че това е един от най-съществените начини за стимулиране на разделното събиране. Датата на влизането в сила на новите изисквания беше променяна няколко пъти. Съгласно измененията на Закона за местните данъци и такси тези изисквания влизат в сила за втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването през 2021 г., което означава от 2024 г.

Министерството на финансите подготвя наредба за начина на изчисляване на размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси. 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.