Русе и Гюргево - модел за трансгранично сътрудничество

Общество
02.10.2015 | 14:47 ч.

В района на Русе и Гюргево трансграничното сътрудничество по европейски проекти е особено успешно и ползотворно, и е един от добрите примери в Европа. Това заяви Чарлина Вичева директор в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК. Тя посети проекти в Гюргево и Русе и участва в дискусия за подобряване на трансграничното сътрудничество в Русе с представители на месните власти, неправителствени организации, бизнеса и граждани. В Гюргево Вичева се запозна с работата на трансграничния център за извънредни ситуации, изграден по програмата за сътрудничество между България и Румъния в програмния период 2007 - 2013 г. Тя обясни, че новата трансгранична програма между България и Румъния за периода 2014 - 2020 г. е за общо 215 милиона евро. Приоритетите области, в която тя ще подкрепя проекти, са модерния щадящ околната среда транспорт, опазване на биоразнообразието в Натура 2000, мерки за увеличаване на капаците за реагиране при природни бедствия, създаването на работни места и трансграничната мобилност на трудовия пазар.

Чарлина Вичева коментира допитването на ЕК, откъдето търсят мнението на хората от граничните райони на Европа за подобряване на ефективността на трансграничните проекти. "От близо 500 милиона население на Европа, над 185 милиона души живеят в гранични райони - между държавите членки или със съседни държави. ЕС инвестира успешно вече 25 години в програми за трансгранично сътрудничество, което подобрява условията за живот, взаимното разбирателство и интеграция между граничните райони. Въпреки това понякога проектите в тези региони срещат пречки от различно естество. Затова Европейската комисия реши да се обърне към хората от граничните райони с обществено допитване за най-добрите начини те да бъдат преодолени" коментира Чарлина Вичева.  

Общественото допитване беше обявено от европейския комисар по регионалната политика Корина Крецу. То е достъпно онлайн от 21 септември до 21 декември 2015 г., а резултатите ще бъдат публикувани в интернет. До началото на 2017 г. ще бъде изготвен окончателен доклад с препоръки относно това как страните и регионите от ЕС да намалят оставащите пречки.и отворено за мнението на всички граждани.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.