Преобладават престъпленията, свързани с наркотици, телефонните измами и битовата престъпност, отчете за 2022 г. Прокуратурата в Силистра

Общество
23.03.2023 | 13:33 ч.

Повече внесени в съда дела и обвинителни актове през 2022 г. в сравнение с предходната година отчита Окръжната прокуратура в Силистра, която проведе своето годишно отчетно събрание, съобщиха от Апелативната прокуратура във Варна.

„Образуваните дела в съда за 2022 г. са 498, а обвинителните актове са 303. Преобладават престъпленията, свързани с наркотици, телефонните измами и битовата престъпност. Често се среща и укриването на данъци. Това са дела, по които се работи ежедневно“, каза административният ръководител на Окръжна прокуратура - Силистра Ивелин Чафаланов.

По прокурорски актове за 2022 година са решени 527 дела. Постановени са съдебни решения по 326 от внесените обвинителни актове. С постановяване на осъдителна присъда по тях са приключени 103 дела, а със сключване на споразумение - 108 дела. С решение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание са решени 93 дела.

Прокуратурите от региона са наблюдавали общо 3710 преписки по следствен надзор за отчетния период. Съвсем малка част от тях са решени извън едномесечния срок. Забелязва се намаление в броя на наблюдаваните досъдебни производства. През миналата година те са били 2004, а през 2021 г. - 2846.

Сред важните цели, които стоят пред магистратите от Окръжна прокуратура – Силистра и през настоящата година е непрекъснатият контрол за срочност, качество и ефективност в работата за обезпечаване спазването на закона и недопускане на неоправдано забавяне в решаването на преписките и делата. Акцент се поставя и върху оптимизиране работата на следователите посредством увеличаване броя на възлаганите им за разследване дела с фактическа и правна сложност. 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.