Отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца

Общество
19.11.2023 | 16:32 ч.

На 19 ноември отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца. Годишно по света насилие преживяват над 1 милиард деца годишно - действие, оприличавано на пандемия, чиито проявления не се съобразяват с държава, общество, етническа или религиозна група или социалния статус на детето или семейството, съобщават от Национална мрежа за децата.

По повод международния ден от Нациолана мрежа за децата правят преглед на сигналите у нас за насилие над деца и припомнят какви са негативните последици в психологически, социален и икономически план.

Научно доказани са вредните демографски, здравни, образователни, социални  и икономически последствия от насилието над деца. Сред тях – зависимости, болести, предавани по полов път, болести, свързани с репродуктивната, нервната, ендокринната, дихателната и опорно-двигателната система и др. Заедно с това, насилието над деца се предава от поколение на поколение. Според данните 95% от децата, извършители на насилие, са били обект на насилие, 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от настанените в затвора са преживявали в детството си някаква форма на насилие.

Насилието над деца има и ясни икономически последици. Загубите в световния БВП варират между 3.5 и 7% и феноменът далеч не е характерен само за развиващите се страни, а и за страните с високи доходи, където годишно между 4 и 16% от децата са обект на физическо насилие, а около 10% – на неглижиране.

У нас всяко второ дете става жертва на някаква форма на насилие преди да навърши 18 години. Данните са от изследване на УНИЦЕФ 2021 г., а парадокс е, че няма българска институция, която знае колко всъщност деца са пострадали от насилие макар събирането на данните да е нормативно заложено в националното законодателство в задълженията на напоне 10 такива. Сред тях са Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Агенцията за социално подпомагане (АСП), Министерство на вътрешните работи (МВР), Прокуратурата на Р България, Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ) и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерство на културата (МК) и др. Всички те събират данни от сигнали, погледнати единствено през собствените си индикатори и ресор. Това обрича на провал опитите цифрите да се погледнат в цялост, да се направи анализ на тенденциите и да се набележат съответните мерки.

По данни на МВР през 2021 година от престъпления са пострадали 1649 деца. Броят на подаваните сигнали към отделите „Закрила на детето“ (ОЗД) в последните години е около 1200. На Националната телефонна линия за деца 116 111 годишно се получават около 650 сигнала за насилие над дете - най-често за прояви в семейството и с голяма разлика в честотата - за насилие над дете на улицата. Данните на МОН за насилие над деца в училищна среда показват нарастване на абсолютния брой регистрирани случаи с ръст от над 50% в последните 7 години и достигат до около 4700 през учебната 2021/2022. Водещи са случаите на вербална агресия, които обикновено съставляват около 60% от случаите. За период от 10 години сигналите за онлайн насилие и злоупотреба над деца към Националния център за безопасен интернет са се увеличили 76 пъти – от малко над 400 през 2013 до над 32 300 през 2023, като само за първите девет месеца на 2023 година се отбелязва 79% ръст спрямо всички получени сигнали от 2022 година. Когато става дума за най-тежката възможна форма на насилие над деца – умишлено убийство, данните на институциите се разминават драматично – според НСИ за 2020 година те са 2, според МВР – 11, според Прокуратурата – 32.

Заради разпокъсаната статистика политиките на България за справяне с проблема остават неефективни, а опитите цифрите да се погледнат в цялост, да се направи анализ на тенденциите и да се набележат мерки - обречени на провал. От НМД припомнят, че многократно в официални документи и препоръки са посочвали възможни решения за интегриране на данните в обща рамка, анализ и политики за борба с насилието над деца. Сред тях са: определяне на лидираща политиките институция с реален мандат и правомощия и реформирането на ДАЗД; реформиране на системата за закрила на детето на системата за детско правосъдие; създаването на Национален единен регистър на насилието над деца; развиването на програми за превенция и подкрепа на деца, жертви на насилие, които да се прилагат системно и да обхващат всички райони в страната, както и въвеждане на експлицитна забрана на телесното наказание в България и осигуряване на услуги в подкрепа на родителите.

По закон всички граждани на Р. България са длъжни да сигнализират до съответните служебни лица за дете, което е в опасност. Задължението се определя от Закон за закрила на детето, Чл. 7. (1) и Чл. 36а. (1). Местата, на които може да бъде подадена информация са: Дирекция „Социално подпомагане”, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето чрез Националната телефонна линия за деца на телефон 116 111, а в ситуации на кибернасилие и кибертормоз – да се свърже с Националния център за безопасен интернет на телефон 124 123 или чрез сайта www.safenet.bg

 


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.