Нова наредба урежда единната система за запорите на движими вещи и онлайн платформата за публични търгове

Бизнес
19.04.2023 | 11:59 ч.

Министърът на правосъдието издаде Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове. Наредбата е обнародвана в „Държавен вестник“. Новият документ влиза в сила след три месеца. 

Информационната система за единна входна точка за запорите е изцяло нов институт. Тя ще съдържа информация за вече наложените от съдебните изпълнители запори върху движимите вещи с регистрационен режим (пътни превозни средства, селскостопанска техника, въздухоплавателни средства и др.), но не и за наложени запори върху същите вещи по реда Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците и др.

Информацията ще бъде централизирана в една база данни, като системата ще позволява достъп за правоимащите органи и всички лица на територията на страната или извън нея. Това ще гарантира информиране на заинтересованите лица за тежестите и ограниченията върху движимите вещи, предмет на регулация, ще повиши сигурността при прехвърлителните сделки и ще оптимизира принудителното изпълнение върху посочените движими вещи.

Предвидено е информационна система за единна входна точка за запорите и платформата за електронни публични търгове да функционират на основата на обща информационна система. Този подход ще позволи общ единен стандарт при изграждането на двете функционалности и автоматизирано движение на данни от информационна система единна входна точка за запорите на движими вещи към модула за продажбите и обратно, посочват още от МП.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете тук.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.