Националният клъстер за модни облекла налага на пазара новия бранд BG FASHION

Бизнес
01.12.2016 | 14:06 ч.

Новосъздаденият „Национален клъстер за модни облекла“ ООД се стреми да обедини специалистите от бранша и да наложи нов бранд на пазарите.  Целта е  да се изградят  връзки с допълващи се фирми, неправителствени и други организации.

Търсят се и активни канали за делови взаимоотношения, комуникации и диалог. Освен това се дава възможности за използване на общи и взаимно допълваща се инфраструктура, пазари на труда и услуги. Същевременно браншът придобива общи възможности за развитие и за преодоляване на заплахи.

Учредителите на клъстера са 11 на брой. Сред тях са седем члена на БАПИОТ- производители на облекло и текстил (това са „Крис Фешьн Индъстрийс”АД, „Нимек” ЕООД, „Крушата” ЕООД, „Нова Линия” ЕООД, „МИК-БГ” ЕООД, „Валитекс” ООД, „Вени Стил” ООД).

Още влизат свързаните с производителите на облекло и текстил фирма за доставка на оборудване („Руен машинари” ЕООД),  консултантска фирма (”Поинт М” ООД), транспортна фирма („НОВАТРАНС М” АД) и фирма за консултантскси и счетоводни услуги („Асир-И” ЕООД).

Всички членове са известни фирми със свои запазени марки. Например „Крис Фешьн Индъстрийс“ АД в Ловеч един от водещите производители на линейни дамски и мъжки облекла за европейския пазар. Притежава собствена марка за дамска колекция от трикотажни облекла - Kris Cassia със собствена дистрибуторска мрежа в Германия и страните от немскоговорящия район. Фирмата е сертифицирана по ISO.

В началото на 2017 г. предстои Общо събрание на БАПИОТ, на което се очаква да се гласува решение да се присъедини към членовете на клъстера. В процес е и набирането на нови членове на клъстера.

Визията на клъстера е да използва ефективно взаимнодопълващия се потенциал на членовете си за да постигне висока степен на разпознаваемост на произвежданата от тях продукция.

Основен акцент се слага на продукцията, реализирана под общ клъстерен бранд BG FASHION на целевите й пазари, като се търси висока добавена стойност от реализацията й.

Сред основните цели на клъстера са повишаване на конкурентоспособността на български предприятия и други организации, извършващи дейности в областта на модните облекла и/или обслужващи и подпомагащи такива дейности, както и целенасочено обучение и повишаване на квалификацията на кадри от административния и управленски персонал на съдружниците.

Съдружници в Национален клъстер за модни облекла ООД могат да бъдат физически или юридически лица. Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на Общото събрание на съдружниците.

Клъстерът се подготвя за участие в процедурата “РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕРИ В БЪЛГАРИЯ” към ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020. За целта той се стреми да бъде категоризиран като КЛЪСТЕР В НАЧАЛНА ФАЗА НА РАЗВИТИЕ по линията на тази процедура и да развива дейности по нейните:

Важно допълнително изискване към клъстера е  да отговаря на изискванията за малко или средно предприятие и над 50% от фирмите- негови членове, да имат код на основна икономическа дейност по КИД 2008 измежду една от определените в „Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия“ 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност.

 

 
Печатни издания

Най-четени

Виц на деня

- Вярно ли е, че си се развел с жена си, а после си се оженил за балдъзата?!

- Вярно е.

- Защо, бе човек?!

- Свикнах с тъщата...

АРХИВ | изберете две дати