Конкурс за проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност

Общество
19.08.2015 | 16:37 ч.

Министерство на образованието и науката чрез междуведомствената работна група за взаимодействие с НАТО обявява   конкурс за идеен проект по Научната програма на НАТО за мир и сигурност (http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm). "Конкурсът цели да открие, мотивира и представи идеите на млади и амбициозни хора, завършили висшето си образование, или докторанти с научни интереси в областта на отбраната и сигурността, които ще реализират своите идеи съвместно с утвърдени учени от научни колективи в Р България и страните-членки и партньори на НАТО", коментират от МОН.

Програмата на НАТО за мир и сигурност поддържа сътрудничеството с помощта на три установени механизъма за безвъзмездна помощ:

  • многогодишни изследователски проекти и проекти за развитие
  • научни семинари
  • курсове за обучение

Всички дейности, финансирани по програмата, трябва да са насочени към един от нейните ключови приоритети, освен това трябва да има ясна връзка с темите на сигурността и стратегическите цели на НАТО.

Заинтересованите кандидати трябва да разработят резюме на идеен проект между 4 и 6 страници, който да отговаря на приоритетни теми за България и региона.

Приоритетните теми на Програмата за мир и сигурност са:

1) нововъзникващите предизвикателства пред сигурността:

а. Борба с тероризма
б. Енергийна сигурност
в. Кибер отбрана
г. Защита срещу ХБРЯ (химични, биологични, радиологични и ядрени) заплахи/вещества

2) Увеличаване на подкрепата за операциите и мисиите, ръководени от НАТО

а.Културни и социални аспекти на военните операции и мисии;

б. Засилване на сътрудничеството с други международни участници;

3) Подобряване на информираността относно промени в средата за сигурност, включително чрез ранно предупреждение, с оглед на предотвратяването на кризи.

4) Човешки и социални аспекти на сигурносттасвързани със стратегическите цели на НАТО.

5) Всеки проект, който има ясна връзка със заплахите за сигурността, извън посочените приоритети, може също да бъде разгледан за финансиране от програмата на НАТО SPS.

 

Кой може да участва?
 

Млади ученимагистри и докторанти, които имат изявен интерес в областта на отбраната и сигурността.

 

Каква е наградата?
Посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел в рамките на един ден, в който ще се организират брифинги с представители на различни дирекции от НАТО. Спечелилите конкурса ще имат възможност да представят своите проекти по време на информационния ден за НАТО на 25 септември 2015 г.  

Крайният срок за изпращане на проектните предложения до 12.09.2015 г.

Разработките се изпращат по пощата на адрес:

Дирекция „Наука“за конкурса за НАТО
Министерство на образованието и науката
Бул. „Княз Ал. Дондуков“
1000 София

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.