Камарата на следователите иска да участва в парламентарни комисии за промяна на ЗСВ, НК и НПК

България
21.07.2021 | 15:53 ч.

Докато Асоциацията на прокурорите в България изпрати писмо до европейски и български институции с оплакване, че у нас се цели дестабилизация на съдебната власт, Камарата на следователите в България (КСБ) пък написа писмо до 46-ото Народно събрание с искане да участва в законотворческия процес.

"КСБ изразяваме нашето желание да участваме във всички комисии и работни групи по отношение разискването на измененията и допълненията на Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс на Република България и Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, както и свързаните с тях законови и подзаконови нормативни актове", се казва в писмото до новия парламент.

"Съгласно Конституцията на страната, следователите и прокурорите са част от съдебната система, чиято основна функция е na защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. По тази причина ние сме независими от останалите власти и при осъществяване на нашите функции се ръководим единствено от закона и вътрешното ни убеждение. В чл. 129, ал.1 от Конституцията на Република България, законодателят е предвидил специален ред за назначаването, повишаването, понижаването, преместването и освобождаването на магистратите, към който няма отношение нито изпълнителната власт, нито Президентът на Републиката.

Предвид законодателната уредба на Република България, следователите са една от фундаменталните гаранции за спазването на основните човешки права, тъй като те вземат решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всиики обстоятелства ло делото.

От много години след 1991 г. насам са правени опити за политизиране, изменения в структурата и намеса в правомощията на прокуратурата и следствените органи. Във време на криза излишно се противопоставят трите власти, вместо те да си взаимодействат в интерес на обществото", подчертават още следователите.

 

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник СИЛИСТРЕНСКИ БРЯГ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.