Император Максимин Тракиеца ще „посети“ Археологическия музей в Силистра

Общество
23.07.2019 | 14:02 ч.

 

 

Третата поред инициатива „Академичен четвъртък“ ще се проведе в залата на Археологическия музей в четвъртък от 17,00 ч., съобщи директорът на Регионалния исторически музей д-р Николай Тодоров, по чиято идея се провеждат срещите с изявени български историци.

Този път доц. д-р Златомира Герджикова ще представи научната и издателската дейност на Института по балканистика с център по тракология към БАН с лекция на тема „Институтът за балканистика с център по тракология: 55 години изследване на Балканите“.

По време на същото събитие гл. ас. д-р Калин Стоев ще изнесе лекция на тема „Пред назряващата буря: Дуросторум и Долна Мизия във времето на император Максимин Тракиеца", с която ще бъде представена новата му книга „Providentia Imperatoris. Биография на император Максимин Тракиеца“.

Книгата е научна биография на римския император Гай Юлий Вер Максимин /ок. 173–238/, останал в историята с името Максимин Тракиеца и управлявал в периода 235-238 г. Личността му е от научен интерес по редица причини — на първо място, той е първият владетел с „варварски“ произход, застанал начело на Римската империя. Освен това Максимин се счита и за императора, след който започва епохата на т.нар. „войнишки императори“, преструктурирала коренно Римската империя.

В монографията се прилага преди всичко тексткритичния метод, при който изворите са съпоставени с наличната епиграфска, нумизматична и друга информация, за да се стигне до изводи за ранната биография на Максимин — неговото месторождение, съществените моменти от ранната му кариера, начинът, по който той става фаворит на войската и достига до трона на империята.

За родно място на Максимин се определя регионът на днешна Северозападна България, която в края на 3-ти в. е била част от провинцията Dacia ripensis.